KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT

(Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.)

könyvelés KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT

Kötelező orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni november 20-től az alábbi esetekben:

 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során;
 • bevásárlóközpontok területén, az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, üzemi helyiségek területének kivételével;
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet);
 • mozi területén, az irodák és az üzemi helyiségek kivételével;
 • muzeális intézményben a látogatók számára nyitva álló területen;
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményben a látogatók számára nyitva álló területen;
 • kép- és hangarchívumban, közművelődési intézményben, közösségi színtereken, integrált kulturális intézményekben, köz és magánlevéltárakban a külső személyek számára látogatható területen;
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területen;
 • ügyfélfogadási időben az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben;
 • ügyfélfogadási időben minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben az ott foglalkoztatottakat is beleértve, rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben;
 • a sportolók, edzők, mérkőzésvezető, versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén;
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális eseményen;
 • falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során;
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során;
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során;
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során.

 

A munkáltató és munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. Ilyenkor olyan területet kell kijelölni, amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

Nem kell maszkot viselnie a hatodik életévét be nem töltött személynek, fogyatékossággal élőnek.

Szolgáltatást igénybe vevő nem köteles maszkot viselni, ha a szolgáltatás (így különösen a kozmetikai szolgáltatás) nyújtása másképpen nem lehetséges.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a  felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a  vezetése alatt álló intézmény területén a  maszkviselés szabályait, azzal, hogy a  maszkot bárki jogosult használni, és a  maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Egészségügyi és szociális intézmény, valamint a védettségi igazolvány hatálya alatt álló szabályok kivételével, a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség maga dönt.

Aki felszólítására sem viseli a maszkot szabályosan, azt a látogatásból ki kell zárni, és gondoskodni kell arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja

 

Olvasson tovább

2022. ÉVI MUNKANAPOK, ÜNNEPEK, ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

(Utolsó frissítés: 2021. 11. 17.)

könyvelés 2022. ÉVI MUNKANAPOK, ÜNNEPEK, ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

Jövőre két munkanap áthelyezéssel kell tervezniük a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az első hosszú hétvége 2022-ben március 15-re esik majd, összesen öt hosszú hétvégével és három négynapos hétvégi pihenővel lehet tervezni jövőre.