KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT

(Utolsó frissítés: 2021. 11. 19.)

könyvelés KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT

Kötelező orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni november 20-től az alábbi esetekben:

 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során;
 • bevásárlóközpontok területén, az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, üzemi helyiségek területének kivételével;
 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától (így különösen színház, tánc-, zeneművészet);
 • mozi területén, az irodák és az üzemi helyiségek kivételével;
 • muzeális intézményben a látogatók számára nyitva álló területen;
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményben a látogatók számára nyitva álló területen;
 • kép- és hangarchívumban, közművelődési intézményben, közösségi színtereken, integrált kulturális intézményekben, köz és magánlevéltárakban a külső személyek számára látogatható területen;
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területen;
 • ügyfélfogadási időben az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben;
 • ügyfélfogadási időben minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben az ott foglalkoztatottakat is beleértve, rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben;
 • a sportolók, edzők, mérkőzésvezető, versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén;
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális eseményen;
 • falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során;
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során;
 • a szálláshelyen történő munkavégzés során;
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben történő munkavégzés során.

 

A munkáltató és munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. Ilyenkor olyan területet kell kijelölni, amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

Nem kell maszkot viselnie a hatodik életévét be nem töltött személynek, fogyatékossággal élőnek.

Szolgáltatást igénybe vevő nem köteles maszkot viselni, ha a szolgáltatás (így különösen a kozmetikai szolgáltatás) nyújtása másképpen nem lehetséges.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a  felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a  vezetése alatt álló intézmény területén a  maszkviselés szabályait, azzal, hogy a  maszkot bárki jogosult használni, és a  maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Egészségügyi és szociális intézmény, valamint a védettségi igazolvány hatálya alatt álló szabályok kivételével, a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

Vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség maga dönt.

Aki felszólítására sem viseli a maszkot szabályosan, azt a látogatásból ki kell zárni, és gondoskodni kell arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja

 

Olvasson tovább

2022. ÉVI MUNKANAPOK, ÜNNEPEK, ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

(Utolsó frissítés: 2021. 11. 17.)

könyvelés 2022. ÉVI MUNKANAPOK, ÜNNEPEK, ÁTHELYEZETT MUNKANAPOK

Jövőre két munkanap áthelyezéssel kell tervezniük a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az első hosszú hétvége 2022-ben március 15-re esik majd, összesen öt hosszú hétvégével és három négynapos hétvégi pihenővel lehet tervezni jövőre.

MIKROVÁLLALKOZÁSOK IS ÉLHETNEK A REZSICSÖKKENTÉSSEL

(Utolsó frissítés: 2021. 12. 07.)

könyvelés MIKROVÁLLALKOZÁSOK IS ÉLHETNEK A REZSICSÖKKENTÉSSEL

Azon cégek, amelyek mikro, kis és középvállalkozásnak minősülnek, és az összes foglalkoztatotti létszámuk maximum 10 fő, valamint létesítő okiratuk, illetve nyilvántartásba vételük 2021.november 22. előtt került sor, jogosultak lettek egyetemes szolgáltatóval villamosenergia vásárlási szerződést kötni. Egyéb szolgáltatásra a kedvezmény nem terjed ki (pl. gázfogyasztás).