Munkáltatói kölcsön szabálya

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 27.)

könyvelés Munkáltatói kölcsön szabálya

A személyi jövedelemadótól szóló törvény (szja-törvény) szerint azt a vagyoni értéket – kapott hitelt, kölcsönt, elismert tartozást –, amelyet a magánszemély köteles visszaszolgáltatni, megfizetni, a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, vagyis a magánszemélynek a kapott kölcsön után nem kell adót fizetnie [szja-törvény 7. § (1) bekezdés c) pont]. A kölcsönre felszámított kamat a felek megállapodásától függ, ami lehet kamatmentes, kedvezményes, vagy éppen piaci kamatozású.

Ha a kifizető (például a munkáltató) magánszeméllyel szemben fennálló követelésére (kölcsönre, tartozásra) nem számít fel legalább a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, vagy – ha bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb – legalább a szokásos piaci kamatot, a szja-törvény szerint kamatkedvezményből származó jövedelem keletkezik a magánszemélynek.

A kamatkedvezményből származó jövedelem az előbbi mértékkel kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az adott követelés után a kifizetőt ténylegesen megillető kamatot. Ezt a kamatkedvezményt a fennálló követelés összegére vetítve kell kiszámítani [szja-törvény 72. §].

A kamatkedvezményből a kifizetőnek (a munkáltatónak) a kamatkedvezmény 118% után 15% szja-t és 17,5% szochót kell fizetnie. A szja-t és a szochót adóévenként, az adóév utolsó napjára – ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára – kell megállapítani, és a kötelezettség hónapját követő hónap 12-éig kell megfizetni, illetve eddig kell a 08-as nyomtatványon bevallani, mindaddig, amíg a követelés (vagy annak egy része) fennáll.

Ugyanakkor az szja-törvény 72. paragrafus (4) bekezdésének g) pontja értelmében nem kell kamatkedvezményt megállapítani az olyan munkabérelőleg esetében, amelynek folyósítása legfeljebb hathavi visszafizetési kötelezettség mellett, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét meg nem haladó értékben történik, azzal, hogy ha a munkáltató az általa az előzőek szerint folyósított munkabérelőleg visszafizetése előtt újabb munkabérelőleget folyósít, arra ez a rendelkezés nem alkalmazható.

Ha a dolgozó nem tudja visszafizetni a kölcsönt, és azt a munkáltató véglegesen elengedi, társaságiadóalap-növelési kötelezettség nem lesz, viszont a magánszemély jövedelme után munkaviszonyból származó jövedelem jogcímén szja-,  járulék-, valamint szocho- és szakképzési hozzájárulás kötelezettség keletkezik.

Mivel az elengedéssel megszerzett jövedelem szja-köteles, illetéket nem kell fizetni, de az elengedést az állami adóhatósághoz be kell jelenteni, mert az ügylet (bár mentes) az ajándékozási illeték hatálya alá esik illetéktörvény 17. § (1) bekezdés c) pont; (2) bekezdés; 91. § (2) bekezdés].

 

Olvasson tovább

KATÁS VÁLTOZÁSOK

(Utolsó frissítés: 2020. 05. 06.)

könyvelés KATÁS VÁLTOZÁSOK

A koronavírus kapcsán előállt veszélyhelyzetben több olyan kormányrendelet született, amely a kisadózó vállalkozásokat érinti. A legutóbbi változás kedvezményt nyújt a társadalombiztosítási kötelezettségvállalásaik teljesítése terén a kisadózóknak.

MÓDOSÍTOTTAK A BÉRTÁMOGATÁSON

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 22.)

könyvelés MÓDOSÍTOTTAK A BÉRTÁMOGATÁSON

Tegnap éjjel megjelent a bértámogatás módosítása. Legfontosabb mozzanata, hogy most már azoknak is jár támogatás, akik 75%-al csökkentik a munkaidőt, azaz pl. napi 8 óráról napi 2 órára, és ilyenkor nem kötelező a fejlesztési idő alkalmazása sem.