ORVOS, FOGORVOS ADATSZOLGÁLTATÁSA JÚLIUS 1-TŐL

(Utolsó frissítés: 2020. 06. 17.)

könyvelés ORVOS, FOGORVOS ADATSZOLGÁLTATÁSA JÚLIUS 1-TŐL

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (1) bekezdés c), e) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól – többek között – az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó sérült- vagy betegápolás, amelyet humán-egészségügyi – ideértve természetgyógyászatot is – tevékenységet végző - ilyen minőségében – teljesít, illetve az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet humán fogorvosi, fogtechnikusi tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés – 2020. július 1-jétől hatályos – a) pontja alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdés a), b), d), f)-o) pontja és a 86. § (1) bekezdés a)-i), l), m) pontja szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

A jogszabályváltozás értelmében 2020. július 1. napjától az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti adómentes tevékenységet végző adózók már nem mentesülnek a számlakibocsátási kötelezettség alól. Azaz ezt követően ezen adóalanyok az Áfa tv. X. fejezetének szabályai szerint számlát, adott esetben nyugtát kötelesek kiállítani partnerük felé.

Mindezek alapján, amennyiben a szolgáltatás igénybevevője egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy, úgy a szolgáltatás nyújtója köteles számla kibocsátásáról gondoskodni. Magánszemély igénybevevő esetében, ha teljesülnek az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak, úgy az ügyletet nyugtával is lehet bizonylatolni.

Ezen tevékenységek vonatkozásában a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete nem ír elő kötelező pénztárgéphasználati kötelezettséget, de az saját döntés alapján használható. Ugyanakkor a bizonylatolás megfelelő módja a nyomdai úton előállított nyugtatömb használata is.

 

Olvasson tovább

ITT A MINIMUM JÁRULÉKALAP

(Utolsó frissítés: 2020. 06. 24.)

könyvelés ITT A MINIMUM JÁRULÉKALAP

Július 1-től új fogalommal kell megbarátkoznia minden részmunkaidőben foglalkoztatottnak, mégpedig a minimum járulékalap bevezetésével.

SZÁMLAADAT SZOLGÁLTATÁS JÚLIUS 1-TŐL

(Utolsó frissítés: 2020. 06. 08.)

könyvelés SZÁMLAADAT SZOLGÁLTATÁS JÚLIUS 1-TŐL

A július 1-től kiállított számlákról, értékhatártól függetlenül, adatot kell szolgáltatni adóhatóság felé mindazoknak, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: -áfaalanyok; -belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást; -számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak ki.

SZÁMLA ÉS NYUGTAADÁS EGYSZERRE?

(Utolsó frissítés: 2020. 07. 16.)

könyvelés SZÁMLA ÉS NYUGTAADÁS EGYSZERRE?

Megjelent adóhatóság tájékoztatója a pénztárgépre kötelezettek nyugta-számlaadás és adatszolgáltatásuk összefüggéséről. Bár többségében eddig a számlaadást nyugtaadás is kísérte, ezentúl ajánlott vagy csak nyugtát vagy csak számlát kiállítani az értékesítésről.

Ingyenes termékátadás és szolgáltatás járvány idején

(Utolsó frissítés: 2020. 05. 29.)

könyvelés Ingyenes termékátadás és szolgáltatás járvány idején

Megjelent adóhatóság honlapján egy igen jól használható, részletes és teljeskörü tájékoztató arról, hogy hogyan kell elszámolni az ingyenesen átadott termékeket (pl. védőmaszk adományozása kórháznak), szolgáltatásokat (pl. ingyenes ebéd a kórházi osztályra), annak milyen adóvonzata van és milyen termékátadásra, szolgáltatásnyújtásra alkalmazható. Az alábbi linken olvasható:https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_koronavirus_jarvany20200512.html?query=ingy

ÚJ ADÓHATÓSÁGI SZÁMLASZÁMOK

(Utolsó frissítés: 2020. 08. 10.)

könyvelés ÚJ ADÓHATÓSÁGI SZÁMLASZÁMOK

Július 1-től új adónem lett bevezetve, a társadalombiztosítási járulék, melynek mértéke 18,5%.