SZIGORÚBB SZABÁLYOK JANUÁRTÓL A KÖZÖSSÉGI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRE

(Utolsó frissítés: 2019. 12. 06.)

könyvelés SZIGORÚBB SZABÁLYOK JANUÁRTÓL A KÖZÖSSÉGI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRE

Közösségi értékesítés feltételei január elsejétől: (ezen feltételeknek egyszerre kell megvalósulniuk, logikai ÉS van közöttük, bármelyik feltétel hiányzik, akkor az nem lesz közösségi értékesírtés):

 • Vevőnek közölnie kell az eladóval közösségi adószámát. Ezen adószámot a számla kiállításakor ellenőrizni kell a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu oldalon, hogy érvényes-e. Ahogy ismerjük adóhatóságot, a „közlés” nála papírra leírt közösségi adószámot fog jelenteni amelyet a vevő saját kezével írt le;
 • Ezen értékesítésről összesítő nyilatkozatot kell benyújtani adóhatóság részére (A60). Ám ezen bevallás nem lehet hibás, késett, nem teljes körű, más adószámot tartalmazó;
 • Számla megléte, törvénynek megfelelő adattartalommal kiállítva; 
 • Termékkel való tulajdonosként történő rendelkezési jog átszáll a vevőre;
 •  Az értékesítő igazolja, hogy a terméket feladták, elszállították egy másik tagállamba;
 • A termék a feladás vagy szállítás során, ténylegesen elhagyta hazánk területét.

Vélelmezni kell a közösségi termékértékesítés meglétét az alábbi esetekben:

 1. Ha az eladó vagy a nevében eljáró fuvaroz, akkor abban az esetben vélelmezni kell a kiszállítás megtörténtét, ha: az eladó jelzi hogy az árut ő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el, és:
  1. Birtokában van legalább kettő egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, (a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla. vagy
  2. Birtokában van egy-egy a feladást/fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak (a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla. I. a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok; II. közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését; III. a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.
 2. Ha a vevő, vagy a nevében eljáró fuvaroz, akkor abban az esetben vélelmezni kell a kiszállítás megtörténtét, ha az eladó birtokában van:
  1. A vevő nyilatkozata arról, hogy az árut a vevő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el és a nyilatkozaton szerepel a rendeltetési állam is, továbbá a kiállítás napja, a beszerző neve és címe, a termék mennyisége és jellege, a termék megérkezésének ideje és helye, közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító száma, és a beszerző nevében a terméket átvevő személy azonosítása és
  2. Birtokában van legalább kettő egymásnak nem ellentmondó  a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla vagy
  3. Birtokában van egy-egy a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla és I. a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok; II. közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését; III. a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.

A gond a közösségi értékesítéssel akkor van, ha nem működik közre független fél pl. fuvarozó a kiszállítás során. Pl. van egy számítástechnikai boltom, amelybe egy román vevő kér két db számítógépet, amelyet elszállít hazájába. A vevő közli közösségi adószámát a bolttal, azt az eladó leellenőrzi, számlát állít ki róla, netán  még CMR-t is kiállít, de ennek ellenére lehet, hogy mégsem lesz közösségi értékesítés, mert nem tudom igazolni semmiféle független dologgal,  hogy a vevő valóban elszállíttatta azt országába.

Ilyenkor merülhet fel a rendelet azon pontja, amely azt mondja ki, hogy nem csak a felsorolt bizonylatokkal lehet a kiszállítást igazolni, hanem minden mással is, belátásom szerint. Ilyenkor viszont rajtam a bizonyítási teher, adóhatóság pedig majd eldönti, hogy azt elfogadja, vagy nem, igazolásként.

Másik lehetőség lehet EKÁER-t kérni a szállításra, hiszen EKÁER számot önként is lehet kérni, illetve az is megoldás lehet, hogy valahogyan leigazoltatni a kiszállítás tényét a határon, pl. az ott lévő pénzügyőrökkel, adóhatósággal. Pl. Romániában a határon mindig ott állnak a román adóhatóság (ANAF) emberei, hiszen az a schengeni övezet határa is, így irodájuk van kirendeltséggel a határon.

 

Olvasson tovább

ADATSZOLGÁLTATÁSA A SZÁMLÁRÓL

(Utolsó frissítés: 2019. 12. 16.)

könyvelés ADATSZOLGÁLTATÁSA A SZÁMLÁRÓL

Jövő nyártól két lépcsőben kiterjesztik az adatszolgáltatást minden számlára. Ennek első lépcsőfoka 2020.07.01, amikor a belföldi adóalanyok felé kibocsátottakról, 2021. január 1-től pedig minden számláról adatot kell szolgáltatunk adóhatóság felé

MINIMÁLBÉR 2020

(Utolsó frissítés: 2020. 01. 07.)

könyvelés MINIMÁLBÉR 2020

A piac szereplői nem jutottak közös nevezőre, így maradt az évekkel ezelőtt már eldöntött 8%-os minimálbér emelése.

KÁRTYÁVAL FIZETSZ? – ITT A TÖBBSZINTŰ AZONOSÍTÁS

(Utolsó frissítés: 2019. 09. 10.)

könyvelés KÁRTYÁVAL FIZETSZ? – ITT A TÖBBSZINTŰ AZONOSÍTÁS

Szeptember 14-től megváltozik a kártyás fizetés, illetve az online vásárlás, ezen időponttól az e-kereskedelemben , illetve az online fizetési tranzakciók során dupla azonosításra tér át a pénzügyi rendszer.