ITT AZ NHP HAJRÁ

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 21.)

könyvelés ITT AZ NHP HAJRÁ

A hitel jellemzői
• a kölcsön- mellett pénzügyi lízingszerződés is lesz a programban,
• kamata a korábbiakhoz hasonlóan legfeljebb 2,5% lehet a vállalkozások számára,
• a jegybank a refinanszírozási hitelt 0%-on adja a bankoknak, és 4%-os „kamattámogatást” is biztosít nekik 2021 közepéig a korábban közöltek szerint, ezért várható, hogy lesz bank amely jóval 2,5% alatt fogja adni,
• a kamatteher a finanszírozást nyújtó által választott összetételben tartalmazhatja az ügyleti kamatlábat és egyéb díjjellegű elemeket,
• a futamidő végéig fix kamatozást biztosít a cégek számára,
• új beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra és 2020. január 1-jén már meglévő hitelek kiváltására használható,
• akár 20 évre, de rövid távra is felvehető, forgóeszköz-hiteleknél 3 év a maximum,
• a program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint,
• 10 munkanapon belül hitelbírálatra kell kerülnie a hiánytalan kérelem beérkezésétől számítva,
• 300 millió forint alatti összeg esetén a pénzügyi intézmény az adott hiteligény vonatkozásában nem jogosult a program keretében refinanszírozás igénybevételére, ha nem történik meg 10 munkanapon belül a hitelbírálat,
• a hitelek lehívására a szerződéskötést követő 3 éven belül van lehetőség,

Mire használható?
Kibővített felhasználási körrel elérhetők a beruházási hitelek, ideértve a lízinget is) ez alatt használt vagy új – tárgyi eszközök beszerzésére, a már meglévő vagy bérelt, illetve lízingelt eszközök átalakítására, korszerűsítésére és kapacitásuk bővítésére nyújtott KKV kölcsönt kell érteni.

A munkahelyek és termelési kapacitások megtartása, valamint a vállalatok likviditásának biztosítása érdekében újra van lehetőség forgóeszközhitelek felvételére, lényegében szabad felhasználási lehetőséggel. A forrás így felhasználható vevőkövetelés- és készletfinanszírozáson túl a munkaerőköltség fedezésére, továbbá előfinanszírozhatók EU-s támogatások is, legfeljebb hároméves futamidő mellett.

Lehetőség van kkv által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól felvett (nem a Növekedési Hitelprogram keretében létrejött) legkésőbb 2020. január 1. napjáig megkötött forint vagy deviza alapú beruházási kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltására is, ebben az esetben a hitel folyósítása kizárólag egy részletben történik. Kizárólag olyan célra felvett beruházási hitel (illetve beruházási hitelt kiváltó hitel) és pénzügyi lízing váltható ki a program keretében amelyek összhangban vannak az új beruházási kölcsön céljára vonatkozóan meghatározott, a beruházás tárgyára és annak hasznosítására vonatkozó feltételekkel. A kiváltó kkv-szerződés lejárata lehet későbbi, mint a kiváltásra kerülő kkv-kölcsön lejárata, de legfeljebb kiváltásra kerülő kölcsön szerződéskötésének napjától számított 20 év lehet.

Beruházási kölcsön folyósítható a 2020. január 1. előtt alapított vállalkozásban történő részesedés szerzése céljából azzal, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságokban való részesedésszerzés esetén annak legalább 10 százalékot elérő tulajdoni hányadot kell eredményeznie. A program keretében csak olyan eszköz vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja. a beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a kkv üzleti célját kell szolgálnia.

Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a kkv főtevékenysége 2020. január 1- től folyamatosan személyszállítás.

A program keretében nyújtott forgóeszközhitelt a kkv a működéséhez kapcsolódó kiadásainak fedezésére (korlátozás nélkül) használhatja, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitelének kiváltását is.

A program keretében olyan támogatás előfinanszírozására is nyújtható hitel, amelyet a kkv már elnyert vagy olyan normatív támogatás, amelyre a kkv jogosult, és a támogatás még nem került kifizetésre.

Néhány példa a felhasználásra, melyek az előző NHP programban nem voltak lehetségesek:
- bérköltség finanszírozása,
- vevőkövetelés finanszírozása (30 napnál nem régebben lejárt)
- 120 napnál nem régebben kifizetett számlákat is meg lehet hitelezni,
- cégvásárlás,
- lakóingatlanként nyilvántartott panzió vásárlása,
- üzleti célú lakóingatlan vásárlása,
- lakóingatlan vásárlása bérbeadási céllal,
- tárgyi eszköz vásárlása bérbeadási céllal,
- személygépkocsi vásárlása.

 

 

Olvasson tovább

MÓDOSÍTOTTAK A BÉRTÁMOGATÁSON

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 22.)

könyvelés MÓDOSÍTOTTAK A BÉRTÁMOGATÁSON

Tegnap éjjel megjelent a bértámogatás módosítása. Legfontosabb mozzanata, hogy most már azoknak is jár támogatás, akik 75%-al csökkentik a munkaidőt, azaz pl. napi 8 óráról napi 2 órára, és ilyenkor nem kötelező a fejlesztési idő alkalmazása sem.

KISKERESKEDELMI KÜLÖNADÓ

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 20.)

könyvelés KISKERESKEDELMI KÜLÖNADÓ

A Kormány április 14-én kihirdetett rendelete alapján 2020. május 1-jén lép hatályba a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, kiskereskedelmet sújtó különadó, a bankokra vonatkozó különadó mellett. Gyakorlatilag a korábbról ismert bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó adókötelezettség éled újjá a veszélyhelyzet idejére.

Munkáltatói kölcsön szabálya

(Utolsó frissítés: 2020. 04. 27.)

könyvelés Munkáltatói kölcsön szabálya

Járványhelyzet miatt, a kieső jövedelem ideiglenes pótlására, megoldás lehet a munkavállaló számára nyújtott munkáltatói kölcsön.