LEZÁRÁSI INTÉZKEDÉSEK

(Utolsó frissítés: 2021. 03. 08.)

könyvelés LEZÁRÁSI INTÉZKEDÉSEK

Alapelv, hogy törekedni kell a szociális érintkezés visszaszorítására, az otthoni munkavégzés alkalmazására. (Utóbbit juttatás is segíti, amelyet a veszélyhelyzet fennállása alatt adómentesen lehet adni).

Maszkviselési szabályok

•Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.

•A települések belterületén az épületeket elhagyva, az utcán, közterületen, mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Tehát nem sálat, vagy arcra felhúzott pulóvert, más textíliát! A maszkot ott is viselni kell, ahol eddig az önkormányzat nem tette kötelezővé, és olyan helyeken is ahol Önkormányzati rendelet eddig megengedte. A maszkviselési kötelezettség alól kivételt képeznek a hat évnél fiatalabbak, valamint fogyatékkal élők.

Sporttevékenység ezután is folytatható egy háztartásban lévőknél, szabad téren, a többi személytől másfél méteres távolságot megtartva. Egyéni sporttevékenység végzése során nem kell maszkot viselni. A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

Boltzár

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos az üzletben tartózkodni. (Az üzlet fogalma a kereskedelmi törvény szerint: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak).

A rendeletben meghatározott időben és feltételekkel megengedett a tartózkodás és a vásárlás az alábbi helyeken:

1. napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

2. a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

3. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

4. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

5. a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat

6. a kertészeti árudában, a faiskolában,

7. a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

8. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

9. az üzemanyagtöltő állomáson,

10. a nemzeti dohányboltban és

11. az újságosnál.

Az ételkiszállítás továbbra is megengedett, a vendéglátó helyen tartózkodás az étel elvitelre kiadásáig és a szükséges ideig megengedett.

A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitva tartását is, ezen a napon a virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk.

Szolgáltatások

A rendelet egész pontosan így fogalmaz: a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve:

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

4. a szociális szolgáltatás,

5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,

10. az állategészségügyi szolgáltatás,

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

15. az ügyvédi szolgáltatás,

16. a biztonsági szolgáltatás,

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

19. a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Értelmezési problémák lesznek belőle, hogy ha nincs kontakt ügyfelekkel, akkor nyitva lehet-e egy szolgáltatást nyújtó? Szerintünk igen. Egy fodrászhoz nem mehetek el, mert az egyértelműen személyes megjelenés nála. De ha megrendelek emilben egy szolgáltatást nyújtó cégtől pl. névjegykártyát és azt kiküldi nekem gyorspostával a vállalkozás, akkor úgy néz ki továbbra is nyitva lehet lenni, mert nincs személyes megjelenés a szolgáltató cégnél.

A jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények továbbra is zárva maradnak, de a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

Zárva maradnak a kaszinók, játék és kártyatermek is.

Oktatási intézmények, bíróságok, közigazgatás

•Az óvodák bezárnak, a bölcsödék nyitva maradnak, a többi oktatási intézmény digitális oktatásra tér át. Az óvodákban, iskolákban, ügyelet nem lesz. Az oktatási intézmények kollégiumai az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

•Úgy néz ki, hogy a bíróságok is bezárnak.

•A felnőttképzésről szóló törvény szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban, digitális eszköz segítségével megvalósuló módon, vagy távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni. A vizsgák viszont elmaradnak.

•A közigazgatás áttér otthoni munkarendre (homeoffice).

Ügyfélfogadás csak indokolt esetben, előzetes időpontfoglalással lehetséges.

Szankciók

A rendelet betartásáért a tulajdonosok felelnek, és az intézkedések ellenőrzését a rendőrség a katonaság segítségével végzi. Ha a rendőrség a szabályok megszegését tapasztalja, akkor

•100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A fentiek akár együtt is alkalmazhatók, és akár naponta többször is ellenőrizheti a rendőrség ugyanazt az egységet.

Mindazonáltal a jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Aki a járványügyi szabályok megszegésével szabálysértést követ el, az 5.000-től 500.000 forintig terjedő bírsággal sújtható, helyszíni bírság esetén ennek maximuma 150.000 forint, többszöri szabályszegés esetén pedig 200.000 forint a felső határ.

Meddig tartanak az intézkedések?

Az iskolák bezárásán és a jogkövetkezményekről szóló részen kívül minden egyéb rendelkezés március 22-ig alkalmazható a rendelet szerint. Az oktatásra vonatkozó rendelkezés április 9-ig marad érvényben, március 8. után pedig a virágboltoknak is be kell zárniuk két hétre. A rendelet május 23-ig hatályos, de az abban foglalt intézkedések alkalmazási határideje március 22.

 

Olvasson tovább

NINCS KERESETKORLÁT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKNÉL

(Utolsó frissítés: 2021. 02. 02.)

könyvelés NINCS KERESETKORLÁT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKNÉL

Keresetkorlát nélkül dolgozhatnak 2021. január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő emberek, miután az Országgyűlés elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényt.

VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MÓDOSÍTÁSA

(Utolsó frissítés: 2021. 04. 23.)

könyvelés VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MÓDOSÍTÁSA

A korlátozó intézkedések május 23-ig fennmaradnak, de legalább a teraszokra már kiülhetünk szombattól. A már megszokott és betartani kért védelmi szabályok megmaradnak, azaz a kijárási tilalom, maszkviselés, távolságtartás, gyülekezési tilalom, határellenőrzés-visszatértek karanténja továbbra is velünk élnek, a kormány május 23-ig azokat fenntartja.