LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS

(Utolsó frissítés: 2020. 12. 02.)

könyvelés LAKÁSFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS

De lássuk a fontosabb részleteit:

- A támogatást a 2021. január 1-től megkötött szerződésekre, munkálatokra lehet alkalmazni.

- Minden család egyszer élhet a támogatással, tehát egy család több ingatlana tekintetében is alkalmazhatja, de csak egyszer. A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

- Akkora támogatást lehet igénybe venni, amennyit jónak tartanak az igénylők, nem muszáj igénybe venni a maximális 3 millió forintot, de legalább 6 millió forintos összeggel lehet jól járni, hiszen ennek 50%-ára jár a támogatás.

- A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. Tehát nem a felújítás 50%-át adja vissza az állam és ha csak vállalkozói díjról vagy csak anyagköltségről van számlánk, akkor nem lesz visszaigényelhető támogatásunk sem! Fontos figyelembe venni, hogy a munkadíjakra és az anyagköltségre felvett támogatás aránya kizárólag 50%-50% lehet, vagyis mindkét típusú költségnek el kell érnie a 1,5 millió – 1,5 millió forintot (együttesen pedig a 6 milliót), ha a maximális 3 milliós támogatást akarja a család elnyerni.

 Két példa, hogy mennyire nem egyszerű:

1. példa: A felújítás teljes költsége: 5 millió, ebből anyagköltség: 4 millió, munkadíj: 1 millió. Mindenki rávágná, hogy ha a felújítás teljes költsége 5 millió, annak az 50%-a 2,5 millió, így   2,5 millió forint jár támogatásként. Pedig nem, mert a kifizethető támogatás csak 2 millió forint lesz. Mivel a munkadíj csak 1 millió forintot tesz ki, az 50-50 szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1 millió forintot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2 millió forint lesz.

2. példa: A felújítás teljes költsége:1 millió, ami teljes egészében anyagköltség. A munkadíj viszont 0 forint. Sajnos a kifizethető támogatás is 0 forint lesz így. A támogatás 500 ezer forint lenne, ha legalább 250 ezer forint összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna, de tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály nem érvényesül, így támogatás sem fizethető ki

- A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő(k), illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

- Ha a családnak régóta a tulajdonában áll a lakás, akkor az igénylés időpontjakor legalább egy éve a bejelentett lakásban kell laknia a szülőknek és a gyermek(ek)nek is.

- Egy évnél fiatalabb gyermek vagy magzat, illetve új lakás vásárlása, építése esetén ez az egyéves bentlakási viszony nem feltétel.

- Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén az előírt tulajdoni feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

- Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette.

- Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együttélő gyermekek is beszámítanak,

- A gyodra (tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos) jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ.

- Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel.

- A különélők esetében az a fél jogosult a támogatásra, aki neveli a gyermeket, de ha külön-külön élnek, osztani kell a támogatást is, pl. ha 1-1 gyermeket nevelnek, akkor 1,5-1,5 millió forintot vehetnek igénybe.

- Az egyik fél dönthet úgy, hogy átadja a támogatásra a jogot a másik szülőnek.

- Egy legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz, vállalkozók esetében is. Ilyen jogviszony pl: minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony, belföldi vagy külföldi munkaviszony. Az elmúlt hónapokban felvett álláskeresési járadék, nyugdíj melletti munkavégzés és a hallgatói jogviszony is elfogadható. Viszont az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást.

- Az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik a támogatást, ha az igénylés napján már a magyar társadalombiztosítás alá tartoznak. Viszont nekik is igazolniuk kell a folyamatos tb jogviszonyt, pl. kintről beszerzett igazolással.

Feltétel a köztartozás-mentesség, de pl. nem feltétel a KHR (közkeletű nevén BAR lista vagy bárlista).

- Amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel,  pl. egyszülős család esetén akkor is igényelhető a támogatás, ha a szülő külföldön dolgozott – ebben az esetben az igénylés napján kell hazai tb-jogviszonnyal rendelkeznie.

- Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás: pl: víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások alkalmazását is,  az épület szigetelése, ideértve lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a  külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása, tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje, belső tér felújítása, ideértve a  lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása, amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - meghatározott akadálymentesítési munkák, alapozási szerkezet megerősítése, valamint beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

- A CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe, a megkapott számla vagy csak a CSOK rendszerében, vagy csak a lakásfelújítás rendszerében számolható el. Szintén igényelhető Babváró mellé is, a szabályok ugyanazok, mint a CSOK esetében.

- Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelő számla vehető figyelembe és csak az, amely termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a  vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított, amelyről a vállalkozó a számla adatszolgáltatást teljesítette, azaz azt az adóhatóság is látja. A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

- A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a  vállalkozó az  igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az  igénylő vagy az  igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

- A támogatás igénybevételének jogszerűségét az államkincstár legkésőbb a  támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a  lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a kincstár részére.

- Ha a kincstár a  kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az  igénylő jogosulatlanul vette igénybe a  támogatást, akkor felszólítja az  igénylőt a  támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

-  A támogatáshoz a számlákat a felújítási munkák befejezése utáni 60 napon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárnak (MÁK), tehát a költségeket utólag térítik meg. 

- A benyújtás történhet Az Államkincstár felé postai úton, személyesen valamelyik Kormányablakban, illetve Ügyfélkapun keresztül. Bővebb tájékoztatás: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato

A támogatás 2022. december 31-ig igényelhető és a benyújtás 60 napos határideje az utolsó számla kifizetésétől indul. Az Államkincstárnak 30 nap áll rendelkezésére a kérelem elbírálására, és ha azt jóváhagyja, 5 napon belül ki is utalja a támogatást a kérelmező által megadott bankszámlára.

 

 

Olvasson tovább

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

(Utolsó frissítés: 2020. 12. 10.)

könyvelés ELEKTRONIKUS FIZETÉSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

2021. január 1-jétől a pénztárgéphasználatra kötelezett kereskedőknek biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét, mégpedig úgy, hogy annak folyamatosan rendelkezésre kell állnia, nem játszik januártól a „most pont rossz a bankkártya terminál, csak készpénzzel lehet fizetni” elutasítás.

VÉDETT VÁSÁRLÁSI IDŐSÁV

(Utolsó frissítés: 2020. 11. 24.)

könyvelés VÉDETT VÁSÁRLÁSI IDŐSÁV

Mától az idősek bármikor vásárolhatnak, de van nekik egy idősáv is fenntartva, amikor csakis ők lehetnek az üzletben.

JÖVŐRE MINDEN SZÁMLÁT LÁT A NAV

(Utolsó frissítés: 2020. 12. 17.)

könyvelés JÖVŐRE MINDEN SZÁMLÁT LÁT A NAV

2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni adóhatóság felé. Ez azt jelenti, hogy alapvetően minden belföldön teljesített ügyletről kiállított, kibocsátott számláról adatot kell szolgáltatni.

BÉRTÁMOGATÁS NOVEMBER HÓNAPRA

(Utolsó frissítés: 2020. 11. 17.)

könyvelés BÉRTÁMOGATÁS NOVEMBER HÓNAPRA

A Magyar Közlönyben kihirdetésre került veszélyhelyzet ideje alatti egyik gazdaságvédelmi intézkedés az egyes gazdasági ágazatokban igényelhető bértámogatás.

MINIMÁLBÉR 2021

(Utolsó frissítés: 2021. 01. 30.)

könyvelés MINIMÁLBÉR 2021

Végre megszületett a megállapodás a 2021-nem érvényes minimálbérről. Mivel ezen minimálbér 2021.02.01-től érvényes, ezért nagyon oda kell rá figyelni, hogy melyik évi minimálbért, melyik időponttól kell alkalmazni.