SZOCHÓ KEDVEZMÉNY 2019.

(Utolsó frissítés: 2019. 01. 09.)

könyvelés SZOCHÓ KEDVEZMÉNY 2019.

Kedvezmény

Mértéke

 

Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 149 000 Ft után nem kell megfizetni a 19,5% szochót a foglalkoztatás első három évében, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében e kedvezmény fele érvényesíthető.

 

Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

Bruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának 9,75%-ával csökkenthető az adó

 

Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény (doktori (PhD), vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő utáni kedvezmény

A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 000 Ft 19,5 %-val csökkenthető.

 

Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény (nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt kapcsán igénybe vehető kedvezmény)

A szocho a bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 Ft 9,75 %-val csökkenthető.

 

Kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsán érvényesíthető kedvezmény

A tárgyhónapban kutatás-fejlesztési tevékenység bérköltsége után fizetendő szocho fele, azaz 9,75%.

 

Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

A kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb 298 000 Ft után 19,5% mértékű adókedvezmény.

 

Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 149 000 Ft után nem kell fizetni szochót a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében ennek a kedvezménynek a fele érvényesíthető.

 

Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 149 000 Ft után 9,75%-os mértékű kedvezmény érvényesíthető.

Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény

A bruttó munkabér, de legfeljebb 596 000 Ft után fizetendő 19,5 %-os mértékű kedvezmény érvényesíthető.

Áthúzódó kedvezmények feltételei: A kedvezményt az arra jogosult 2018. december 31-én már igénybe veszi, azaz a kedvezmény érvényesítése az év utolsó napján már megvalósul, akkor az érvényesítésre még nyitva álló időtartamig igénybe vehető kedvezmények:

- 25 év alatti pályakezdők kedvezménye;- gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény; - a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás kedvezménye; - a tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezmény; - 2011. évi CLVI. törvény 462/H § kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény: Az állami adó- és vámhatóság a biztosítotti bejelentés megtételét követően, hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig, biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény: A kedvezményt a kifizető akkor érvényesítheti, ha birtokolja a munkaerőpiacra lépő igazoláson túl legalább három gyermek után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást is. A családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolást a kifizetőnek a biztosítotti bejelentéssel, illetve a munkaerőpiacra lépő feltétel fennállásáról szóló igazolás iránti kérelemmel együtt benyújtott és az állami adó- és vámhatóság által továbbított kérelmére a családtámogatási feladatokat ellátó hatóság állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény: A jogszabályban meghatározott, megváltozott munkaképességű személy után a kedvezmény az alábbi igazolás birtokában érvényesíthető: a jogosult adott komplex minősítéséről szóló érvényes dokumentum, vagy megváltozott munkaképességű személy ellátásának folyósítását igazoló határozat.

Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény: Az elbocsátó munkáltató igazolást állít ki annak a természetes személynek, akit a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott és a 60. életévét betöltötte. A kedvezmény igénybevételének a feltétele, hogy az elbocsátott természetes személy rendelkezzen az őt elbocsátó munkáltató által kiállított igazolással, és annak egy eredeti példányát bemutassa az őt alkalmazó kifizetőnek.

 

Olvasson tovább

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS

(Utolsó frissítés: 2019. 03. 05.)

könyvelés SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS

Az idén május 20-ig van határidő a 2018. évi SZJA bevallások elkészítésére. Adóhatóság idén minden magánszemély számára elkészíti az adóbevallás tervezetet, amelyet vagy kiegészítünk, javítunk, vagy az minden beavatkozás nélkül május 20-án adóbevallássá válik.

VÁLTOZIK AZ ONLINE-SZÁMLA BEKÜLDÉS!

(Utolsó frissítés: 2019. 04. 15.)

könyvelés VÁLTOZIK AZ ONLINE-SZÁMLA BEKÜLDÉS!

Változásokra kell felkészülniük május elejétől az online számla adatszolgáltatásra kötelezett adózóknak, amelyek többek között a beküldendő adatokat is érintik.

CÉGES AJÁNDÉK ADÓZÁSA

(Utolsó frissítés: 2018. 12. 10.)

könyvelés CÉGES AJÁNDÉK ADÓZÁSA

Itt a karácsony, az év vége, eljött az ajándékozás ideje. Megnézzük milyen feltételekkel és közterhekkel lehet ajándékozni.

ISKOLAKEZDÉS, TÁMOGATÁS AZ IDÉN IS

(Utolsó frissítés: 2019. 09. 03.)

könyvelés ISKOLAKEZDÉS, TÁMOGATÁS AZ IDÉN IS

Idén január 1-jével megváltozott a dolgozóknak adható béren kívüli juttatások szabályozása, és ezzel a korábban ismert, kedvező adózású iskolakezdési támogatás lehetősége is megszűnt. Azért még maradt támogatási lehetőség a tarsolyban.